DĚTSKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE ŽATEC, o.p.s.

 

 

HUSOVA 2796, 438 01 Žatec

 

 

email: detske@nemzatec.cz                                                                               web: www.detskezatec.cz

 

 

 

INFO                                  ODDĚLENÍ                                            NOVOROZENCI                              AMBULANCE                                       KONTAKTY

 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Dětské oddělení má stanici kojenců, stanici větších dětí, lůžka intermediální péče, stanici novorozenců a část ambulantní. Celková kapacita dětského oddělení je 41 lůžek, z toho 10 lůžek novorozeneckých. Na dětském oddělení jsou hospitalizováni pacienti z okolí Žatce, Loun, Podbořan.

 

V roce 2008 došlo k personální obměně dětského oddělení. V současné době pracuje na oddělení 5 lékařů, z toho 3 lékaři s druhou atestací, 1 lékař s atestací prvního stupně a jeden lékař má ukončený společný pediatrický základ, na ÚPS se podílí další 4 lékaři.

 

Při oddělení pracují učitelka MŠ a základní školy, učebna základní školy je vybavená počítači s připojením na internet.

 

 

                                                           primář MUDr. Zdeňka ZASADILOVÁ

 

 

                                                           vrchní sestra Dagmar ZEMANOVÁ

 

 

Jak se k nám dostanete.                                                                                           Foto

                                                                              

ODDĚLENÍ KOJENCŮ A VĚTŠÍCH DĚTÍ

 

Na oddělení kojenců a větších dětí je celkem 31 lůžek, z toho jsou 3 lůžka intermediální péče a 3 lůžka na pokojích pro společný pobyt s doprovodem, další 4 lůžka jsou vyhrazena pro doprovod hospitalizovaných dětí. V roce 2008 bylo hospitalizováno 821 dětí, z toho 175 bylo hospitalizováno na IMP. Z Lounské oblasti bylo hospitalizováno celkem 350 dětských pacientů.

           

 

 

NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ

 

Od 19.ledna 2009 byla opět obnovená činnost novorozeneckého oddělení. Naše oddělení má kapacitu 10 lůžek a další 2 nadstandardní lůžka jsou vyhrazená na oddělení gynekologie. Pečujeme o fysiologické novorozence narozené od ukončeného 36.týdne těhotenství. Před uzavřením oddělení na jaře roku 2008 se za rok 2007  a část roku 2008 v porodnici Žatec narodilo 833 novorozenců. O miminka pečujeme systémem rooming-ing v souladu s chartou Baby friendly. Ve spolupráci s Nadací Křižovatka je možné zapůjčení monitorů Babysense na dobu 6 měsíců po propuštění Vašeho miminka z porodnice.

 

 

 

AMBULANCE

 

Při dětském oddělení provozujeme ambulanci nefrologickou, neurologickou a od roku 2009 také poradnu pro rizikové novorozence.  V roce 2008 bylo vyšetřeno 422 dětí v neurologické poradně a 281 dětí v nefrologické poradně. Všechny ambulance jsou zajišťované lékaři DO Žatec. Pro dětské oddělení je dále zajištěná péče dětského kardiologa, dětského chirurga a ortopeda a psychologa. Ostatní komplement je dostupný v rámci Nemocnice Žatec. Objednání do poradny na č. 414 110 457.

 

 

pondělí 13 - 16hod dětská kardiologie MUDr. Balatka
  14 - 18hod dětská ortopedie MUDr. Plášilová (2.patro polikliniky, ordinace MUDr. Šizlinga)
       
úterý 7,30 - 12,30hod dětská neurologie MUDr. Umlaufová
  13 - 15hod poradna pro rizikové novorozence  MUDr. Polanský 
       
středa  7,30 - 11hod dětská nefrologie  prim. MUDr. Zasadilová 
  10 - 12hod  sonografická vyšetření  příjmová ambulance dětského oddělení 
       
čtvrtek  8 - 13hod  dětská psychologie  MUDr. Volmerová 

              

  

KONTAKTY

 webmaster